Feldborg Kirke

Feldborg kirke

Kirke

Feldborg Kirke blev grundlagt i 1890, hvor 57 mennesker kautionerede for bygningen af et kapel. Disse kautionister ejede kapellet indtil 1934, hvor det blev overdraget til folkekirken.
Kapellet blev samme år godkendt som Feldborg Kirke. Tårnet er bygget i 1962 og kirken blev samtidig restaureret. Alterpartiet og prædikestolen er fra 1973 hvor man også udvidede kirken med et menighedslokale. Kirkens vægtæpper og miniaturekirken er fra Feldborg Kirkes 100 års jubilæum i 1990.
I samarbejde med Haderup sogn udgives et kirkeblad. Henvendelser om bladet og indlevering af stof hertil kan ske til sognepræsten.
Feldborg Kirke har en kirkebilsordning, så man kan blive transporteret til og fra gudstjeneste. Yderligere oplysninger om kirkebilsordningen kan indhentes hos menighedsrådsformanden.

Yderligere oplysninger: Feldborg kirke og begravede på feldborg kirkegård

Sognepræst

Christian Kjær Bjerre
Kirkevej 11
7540 Haderup
97 45 20 10
Fri mandag
 

Graver og kirketjener

Aksel Lynge Andersen
Skovvænget 81
7540 Haderup
Arbejde/Mobil 61 74 02 96

Kirkesanger

Børge Østergaard
Mølleparken 3, Feldborg
7540 Haderup
97 45 40 97

Kasserer

Jørgen Ø. Hansen
Tusbækvej 39, Feldborg
7540 Haderup
97 45 43 40

Menighedsråd

Formand
Jens Chr. Troelsen
Teglværksvej 15, Feldborg
7540 Haderup
97 45 42 84

Næstformand
Thomas Troelsen
Ginderskovvej 20, Feldborg
7540 Haderup
97 45 42 95

Sekretær / kirkeværge
Karen Merete Henriksen
Birkevej 18, Feldborg
7540 Haderup
97 45 41 80

Medlem
Bodil Mundbjerg
Birkevej 32, Feldborg
7540 Haderup
97 45 43 10

Medlem
Reinold Henriksen
Hallundbækvej 28, Feldborg
7540 Haderup
97 45 48 48