Feldborg Hallen - Historie

DSI Feldborg Hallen blev stiftet i 1989 og Hallen blev indviet i 1990. Pengene til byggeriet var dels indsamlede midler fra byens foreninger, lån fra Aulum-Haderup Kommune og optaget kreditforeningslån.  Hallen daglige drift varetages af halinspektøren som er ansat af Forretningsudvalget.

Forretningsudvalget for DSI Feldborg Hallen vælges imellem repræsentatskabets medlemmer, som er udpeget af hhv. Feldborg Borgerforening, Feldborg Skole, Feldborg Gymnastikforening og Feldborg/Haderup Idrætsforening. Hver forening og skolen udpeger tre medlemmer til repræsentantskabet. Herudover udpeger Herning Kommune én repræsentant.

Generalforsamling afholdes hvert år ultimo marts måned. Indkaldelse sker ved annonce i dagspressen og direkte til de udpegede repræsentanter. Generalforsamlingen er åben for alle, men det er kun de udpegede repræsentanter der har stemmeret.