Feldborg Kraftvarmeværk

Information

Solfangere

Solfangeranlægget er godt kørende og producerer en masse varme til forbrugerne. Via en ekstern hjemmeside kan anlæggets aktuelle og tidligere produktion aflæses.
Anlægget er forbundet til solvarmedata.dk.
Direkte link til Feldborgs anlæg.

Længere nede kommer informationer om anlægget og dets økonomi, men her kommer kort nogle svar på spørgsmål der er blevet stillet:

 • Hvor meget koster anlægget og hvor meget er der lånt?
  Der er lånt 8,4 mill kr på et 20 årigt lån til 2,38% fast rente.
  Pr 16/11-2012 er anlægget færdigbygget og under indkøring. Der er 640000 kr i overskud.
   
 • Nu er kraftvarmeværket snart betalt. Skal vi så vente endnu 20 år med at få billigere varme?
  Nej, solfangeranlægget er budgetteret til at give overskud fra starten. Så allerede i 2013 vil den kunne indtjene mere end den koster i drift, renter og afdrag. Så besparelsen ved at det gamle lån er betalt om et par år, er den samme som hvis solfangeranlægget ikke var bygget.
   
 • Hvorfor blev solfanger valgt? Var det ikke bedre med flis eller biogas?
  Loven er helt klar m.h.t. at vi ikke må overgå til filsfyring. Ang. biogas var det inde i overvejelserne, men der er en række problematikker man skal tage stilling til, f.eks. forsyningssikkerhed, gaskvalitet, ombygning af motorer m.m.
   

Anlægget

Anlægget er projekteret af Averhoff Energy.

Solfangerpanelerne er leveret af ARCON Solar A/S. Det er et dansk firma under VKR (VELUX) og panelerne er produceret på deres fabrik i Skørping.

Antal paneler 320 stk.
Samlet solfangerareal 4006 m2
Budgetteret samlet effekt 1937 MWh/år
Budgetteret andel af leveret varme 24,3%
   

Anlægget er dimensioneret efter at den max kan levere den forbrugte varme i juli måned. Et større anlæg vil kunne få problemer med at komme af med varmen og vil dermed skulle sættes i stå midt på sommeren.

Når anlægget kører på max ydelse, pumpes der 80 grader varmt vand 70 m3/time ind fra anlægget. Det bliver sendt ud til forbrugerne eller lagres i værkets 800 m3 store akkumuleringstank.

HT-Solfanger Der er brugt 2 typer paneler. Det kan ses at de har forskellig farve og der er ca. 15% af de mørke. Forskellen er at de lyse paneler har en folie lige under glaspladen, som gør at den bedre til holde på varmen og dermed er mere effektiv ved kolde udetemperaturer (forår og efterår). Til gengæld er den knap så god en varm sommerdag fordi folien spærrer for en lille del af solindstrålingen. Fordelingen er optimeret efter solskinstimer og temperaturer i Danmark.

Panel af typen HT-SA 28/10 og HT-A 28/10

Udvendig dimensioner 2,27 x 5,96 x 0,14 meter
Udvendig areal 13,57 m2
Solfanger areal 12,52 m2
Vægt uden væske 250 kg
Væskeindhold 9.3 liter
   

Som frostsikring er der blandet ca. 40% glykol i vandet.

Økonomi

Solfangeranlægget i sig selv har små driftsomkostninger og er finansieret med fast rente. Der ikke de store udsving i den samlede solindfald i Danmark år for år, så produktionen er ret stabil.

Lån KommuneKredit  
  Beløb 8.400.000 kr.
  Rente 2,38 %
  Løbetid 20 år
     
Årlig udgift Ydelse til KommuneKredit 530.000 kr.
  Drift 20.000 kr.
  Samlet 550.000 kr.
     

Solvarmen skal erstatte varme produceret af naturgas. Her er produktionsprisen afhængig af prisen på gas og prisen på solgt el. Den er langt mere uforudsigelig og svinger meget mere end produktionsprisen for solvarme. Dertil kommer den fuldstændige uforudsigelige faktor der hedder politikere. Vi fik f.eks. 5-doblet NoX afgiften i 2012.

For at få en idé om hvad solfangeranlægget betyder for den samlede økonomi for Feldborg Kraftvarmeværk, er der lavet en sammenligning af de produktionsudgifter der vil være på gasmotorerne med og uden solfangeranlæg. Den er baseret på tal fra juni 2011 og lagt til grund for købet af solfangeranlægget.
Dette er et sammendrag af ét års produktion.

  Uden solfanger Med solfanger
     
Varmeproduktion fra gasmotorer og kedel 6.769 MWh 4.836 MWh
Varmeproduktion fra solfangere   1.937 MWh
     
Indtægter for salg af el 2.501.969 kr 1.934.527 kr
Udgifter til gas samt afgifter 4.941.018 kr 3.530.304 kr
Udgifter til motorservice, olie m.m 201.626 kr 144.060 kr
     
Dermed produktionspris med gas 2.640.675 kr 1.739.837 kr
     
Besparelse i produktionsprisen 900.838 kr
Udgifter til solfangeranlæg 550.000 kr
   
Overskud 350.838 kr
   

Da vi er meget afhængige af gasprisen, er her nogle scenarier hvor prisen med og uden solfangeranlægget sammenlignes.

1. Gasprisen forbliver som de er nu (budgetteret 2012)
Graf
Med solfanger
Anlægget giver overskud og varmeprisen vil kunne nedsættes.
 
Uden solfanger
Varmeprisen forbliver den samme.

 

2. Gasprisen stiger
Graf
Med solfanger
Anlæggets 24% andel giver mere udslag, så varmeprisen stiger kun lidt.
 
Uden solfanger
Varmeprisen stiger i takt med gasprisen og bliver noget højere end med solfanger.

 

3. Gasprisen falder lidt
Graf
Med solfanger
Anlægget giver stadig overskud og varmeprisen vil stadig falde.
 
Uden solfanger
Varmeprisen vil falde, men stadig være højere end med solfanger.

 

4. Gasprisen falder meget ELLER elprisen stiger voldsomt ELLER alle afgifter fjernes
Graf
Med solfanger
Anlægget giver underskud. Varmeprisen vil stadig falde noget.
 
Uden solfanger
Varmeprisen vil falde mere end med solfanger.