Feldborg Kraftvarmeværk

Priser incl. moms gældende fra juli 2018

Abonnementsbidrag: 1312,50 kr. pr år
Kapacitetsbidrag: 17,50 kr. pr m2
Varmepris: 492,50 kr. pr MWh
  3,56 kr. pr m3

BBR registreringen bruges til m2 beregningen.
Kapacitetsbidraget beregnes for max 350 m2 beboelse.
Kapacitetsbidraget beregnes med 50% af kælderareal og 60% af erhvervsareal.

Måleraflæsning

Alle forbrugere har MWh måler med fjernaflæsning.
Årets forbrug gøres op ultimo maj hvert år. Årsopgørelsen udsendes ca. 1. juli.

Betaling

Forbruget opkræves over 8 rater, der forfalder til betaling i september, oktober, november, december, januar, februar, marts og april. Raterne forfalder den 5. i måneden. Ved for sent indbetalning opkræves renter og gebyr.
For meget indbetalt modregnes i første a-conto indbetaling. Evt. efterbetaling forfalder 5. september sammen med første a-conto indbetaling.

Sammenligning af fjernvarmepriser

Energitilsynets sammenligning af fjernvarmepriser

Øvrige priser

Investringsbidrag incl. moms:
Grundbeløb fritliggende enfamiliehuse: 22.500,00 kr.
Grundbeløb kæde/rækkehuse: 15.000,00 kr.
Grundbeløb ældreboliger: 9.000,00 kr.
Grundbeløb erhverv mm. beregnes særskilt.
 
Stikledninger for paracelhuse, rækkehuse og lign. incl. moms:
Grundbeløb pr stik og indføring: 20.812,50 kr.
Dobbelt stikledning: 290,00 kr. pr meter
Stikledninger for erhverv, institutioner og lignende beregnes i forhold til projektet.