Feldborg Kraftvarmeværk

Naturgasfyret kraftvarmeværk beliggende i Feldborg by.

Møllevej 4, Feldborg
7540 Haderup

Bygning

Værket er forbrugerejet, og der er ca. 255 forbrugere tilsluttet incl. hal og skole.

Feldborg Kraftvarmeværk har som primært formål at levere varme til forbrugerne. Men for at benytte naturgassen best muligt, produceres der el, som sælges til et energiselskab. Overskudsvarmen fra el-produktionen leveres så til forbrugerne. I kolde perioder er der desuden mulighed for at bruge en gaskedel, som varmer fjernvarmevandet op uden om el-produktionen.

I 1992 blev de første intitiativer taget til at bygge et kraftvarmeværk i Feldborg.
Byggeriet startede i 1993, og i 1994 blev de første testforbrugere forbundet. Den 6. maj 1995 blev værket indviet med 173 forbrugere.
Prisen for værket incl. bygning, motorer, kedel og 11 km rørledning beløb sig til 18.3 mill. kr.

Motorer til el-produktion

2 stk. Jenbacher gasmotoer.
Hver kan yde 660 kW El og 950 kW varme.

Motor

Gaskedel

Yder 1500 kW varme.

Kedel