Tilflytter til Feldborg

Tilflyttere er altid velkomne her i Feldborg.
Der er alt, lige fra velfungerende dagplejere til en aktiv pensionistforening. Her er børnehave, skole, brugs, hal, gymnastikforening, tennisklub, harmonikaklub og meget mere.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte formanden for Feldborg Borgerforening:
Johnny Henriksen
97454494
johnny.hemaildk