Feldborg Brandstation

Historie

Brandstationen blev oprettet i 1974 af Falck for at nedbringe udrykningstiden til Aulum-Hadeup kommune. Førhen var det Holstebro der dækkede området.

Gammel brandbil
Stationen har haft flere brandbiler gennem tiden:
1 - Ford transit med 600 liter vand.
2 - Mercedes med 1200 liter vand.
3 - Iveco med 2200 liter vand.
4 - MAN med 8500 liter vand.
 

Ny brandbil

I starten var der ca. 40 udrykninger om året. I dag er der lidt over 20.

Opgaver

Feldborg brandstations primære opgave er naturligvis at slukke brand. Til det formål er brandbilen udstyret med vandtank på 8500 liter, slanger strålerør osv. Desuden kan brandfolkene ulægge skum, hvis der er tale om brand i vædsker o.lign.
Ved småbrande, som omfatter bilbrand, skortensbrand og containerbrand, kører Feldborg alene. Ved større brande køres der sammen med Aulum og evt. flere.

Brandstationen bliver desuden kaldt ud til trafikulykker med fastklemte. Her er brandfolkenes opgave at yde førstehjælp, sikring af ulykkested og assistance. Der er ikke udstyr til frigørelse i brandbilen.

Endnu en opgave er at rydde op efter forurening. Hertil har brandbilen udstyr til at pumpe væsker op og udlægge sugende granulat.

Brandmænd

Feldborg Brandstation er befolket af deltidsbrandfolk. Det betyder, at der ikke er fast personale på brandstationen, men at brandmændene kan tilkaldes ved udrykning.
I øjeblikket er der 11 ansatte - alle mænd. Der har tidligere været kvinder ansat og det er et håb at der vil komme nogle igen.

Alle brandfolk i Feldborg har en uddannelse som brandmand og røgdykker. Derved har de uddannelse til at gå ind i brændende huse iført ilttank. Alle har desuden et udvidet førstehjælpskursus.
Fire har desuden uddannelse som holdleder. Der skal en holdleder med hver udrykning hvis opgave det er at lede arbejdet og kommunikere med egne brandmænd.

Alle har en personsøger på sig, hvor de får besked ved udrykning. De har så 5 minutter fra opkaldet til at brandbilen skal forlade stationen. Dvs. at de skal hjemmefra, hen på stationen, iføre sig brandmandstøjet og være i brandbilen inden for 5 minutter!

Der er faste opgaver alt efter hvornår man kommer til stationen og hvordan man sætter sig i brandbilen.
Et fuldt hold til en udrykning består af 4-6 mand og ser ud som følger:
- Første uddannede holdleder på stationen bliver holdleder. Han ifører sig rød hjelm.
- Første person med stort kørekort og som ikke er holdleder på denne udrykning, bliver chauffør og pumpepasser.
- To mand bliver røgdykkere og placerer sig i bilen på røgdykker pladser.
- To mand bliver assistenter.
Når man er nået frem til branden, danner holdleder sig et overblik over situationen og fortæller f.eks. røgdykkerne hvor de skal starte slukningsarbejdet. Det er også hans ansvar at finde ud af om der er farlige kemikalier og fare for eksploderende gasflasker m.m. Chaufføren står ved bilen og skal sørge for at pumpen kører så der altid er vand. Assistenterne hjælper med at lægge slanger ud og med slukningen.

I dag er der flg. ansatte på Feldborg Brandstation.

Dan Østergaard
- Stationsleder
- Holdleder
- Chauffør
- Brandmand
Johnny Larsen
- Brandmand


 
Martin Frederiksen
- Holdleder
- Chauffør
- Brandmand

 
Svend Rasmussen
- Holdleder
- Chauffør
- Brandmand

 
Steen Pape
- Chauffør
- Brandmand

 
Allan Henriksen
- Brandmand
 
Jakob Aggerholm
- Holdleder
- Chauffør
- Brandmand
Henning Mortensen
- Chauffør
- Brandmand

 

Claus Hareskov
- Holdleder
- Chauffør
- Brandmand

Lars Ringgård
- Chauffør
- Brandmand
Chris Dam
Frederiksmose
- Chauffør
- Brandmand