Feldborg Borgerforening

Medlemskab

Der kan tegnes medlemsskab af Feldborg Borgerforening som gælder ét år ad gangen.

Priserne er følgende: 
150 kr for en husstand.
75 kr. for enlige.
50 kr. pr. person for pensionister. 

Pengene kan indbetales via netbank til
reg: 9107

konto: 0002693372 eller via mobile pay nr. 79207

Husk at skriv navn og adresse på indbetaler, så I kan gøre brug af de arrangementer borgerforeningen arrangerer. 

 

Aktiviteter

Her er nogle aktiviteter Borgerforeningen har stået for.

Fastelavnsfest

Fastelavn 2011Hvert år holder borgerforeningen en fastelavnsfest for alle byens børn samt deres forældre. Rigtig mange børn plejer at møde op i farverige og fantasifulde udklædninger. Der bliver slået katten af tønden i forskellige aldersklasser og der serveres kaffe og kage. Det plejer at være et par hyggelige timer, hvor man kan møde nogle af de andre forældre fra byen.


Hvad laver Borgerforeningen?

På det praktiske plan sørger Borgerforening for at flage i byen ved særlige lejligheder. Påske, Pinse og Konfirmation.

Borgerforeningen passer på legepladsen. Legepladsen bliver brugt meget af både børn, unge, voksne, børnehaven og dagplejemødrene.
Foreningen har også fået bygget en multibane beliggende ved skolen og hallen.

Det er ligeledes borgerforeningen, der sørger for byens juletræ og pynter op med lys ved by-stenene i december måned.

Sammen med andre foreninger sørger Feldborg Borgerforening for, at der er liv i landsbyen!
Hvert år gennemføres en række aktiviteter som f.eks. fastelavnsfest, fællesspisning, affaldsindsamling, Skt. Hans fest, byfest mv.

Borgerforeningen står også bag genbrugsbutikken i byen og denne hjemmeside.

Hvad skal vi med en borgerforening?

Svaret er, at den skal varetage landsbyens interesser i bredeste forstand, og så i øvrigt være upolitisk, men i høj grad blande sig i landsbypolitikken. Hvordan det skal ske, afhænger af den til enhver tid siddende bestyrelse.

Borgerforeningen er kontaktledet mellem kommunen og lokalsamfundet, ligesom borgerforeningen rejser ønsker og problemer for lokalsamfundet overfor kommunen.

Borgerforeningen søger midler hos fonde, sponsorer mm. til at gennemføre projekter til gavn for byen.

Foreningens formål:

  • - at varetage borgernes tarv
  • - at lave arrangement for byens borgere
  • - at virke for byens udvikling, forskønnelse m.v.